Debates de investidura en los parlamentos de las Comunidades Autónomas de España (1980 - 2007)
 
  Illes Balears [1]  
 


Resultados electorales: Illes Balears

I Legislatura (1983 - 1987)

Gabriel Cañellas Fons (07/06/1983 - 15/07/1987) (AP)

II Legislatura (1987 - 1991)

Gabriel Cañellas Fons (15/07/1987 - 28/06/1991) (AP)

III Legislatura (1991 - 1995)

Gabriel Cañellas Fons (28/06/1991 - 29/06/1995) (PP)

IV Legislatura (1995 - 1999)

1. Gabriel Cañellas Fons (29/06/1995 - 28/07/1995) (PP)

2. Cristòfol Soler Cladera (28/07/1995 - 14/06/1996) (PP)
3. Jaume Matas Palou1 (14/06/1996 - 23/07/1999) (PP)

V Legislatura (1999 - 2003)

Francesc Antich Oliver (23/07/1999 - 26/06/2003) (PSOE)

VI Legislatura (2003 - 2007)

Jaume Matas Palou (26/06/2003 - 04/07/2007) (PP)

VII Legislatura (2007 - 2011)

Francesc Antich Oliver (04/07/2007 - 15/07/2011) (PSOE)

VIII Legislatura (2011 - 2015)

José Ramón Bauzà Díaz (15/07/2011 - 30/06/2015) (PP)

IX Legislatura (2015 - )

Francesca Lluc Armengol Socias (30/06/2015 - ) (PSOE)


[1] El Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares es la Ley Orgánica 2/1983, de 25 de febrero publicada en el BOE núm. 51, de 1 de marzo de 1983. La primera reforma se produjo el 1994 publicada en el BOE, núm. 72 del 25 de marzo de 1994. La segunda modificación se produjo el 1999 publicada en el BOE, núm. 8 del 9 de enero de 1999. El Estatuto ha tenido una tercera modificación mediante la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, publicada en el BOE núm. 52 el 1 de marzo de 2007. 
 
Universitat de les Illes Balears

Sebastià Serra Busquets
Profesor de Historia Contemporánea

Universitat
de les Illes Balears
Edifici Ramon Llull
Cra de Valldemossa, km 7.5
07122 Palma

s.serrabuquets@uib.cat

Tel. 971 17 32 79