Debats d'investidura als parlaments de les Comunitats Autònomes d'Espanya (1980 - 2007)
 
  Andalusia [1]  
 


Resultats electorals: Andalusia

I Legislatura (1982 - 1986)

1. Rafael Escudero Rodríguez (15/07/1982 - 08/03/1984) (PSOE)
2. José Rodríguez de la Borbolla Camoyán (08/03/1984 - 24/07/1986) (PSOE)

II Legislatura (1986 - 1990)

José Rodríguez de la Borbolla Camoyán (24/07/1986 - 23/07/1990) (PSOE)

III Legislatura (1990 - 1994)

Manuel María Chaves González (23/07/1990 - 29/07/1994) (PSOE)

IV Legislatura (1994 - 1996)

Manuel María Chaves González (29/07/1994 - 11/05/1996) (PSOE)

V Legislatura (1996 - 2000)

Manuel María Chaves González (11/05/1996 - 25/05/2000) (PSOE)

VI Legislatura (2000 - 2004)

Manuel María Chaves González (25/05/2000 - 20/04/2004) (PSOE)

VII Legislatura (2004 - 2008)

Manuel María Chaves González (20/04/2004 - 17/04/2008) (PSOE)

VIII Legislatura (2008 - 2012)

Manuel María Chaves González (17/04/2008 - 22/04/2009) (PSOE)

José Antonio Griñán Martínez (22/04/2009 - 03/05/2012) (PSOE)

IX Legislatura (2012 - 2015)

José Antonio Griñán Martínez (03/05/2012 - 05/09/2013) (PSOE)

Susana Díaz Pacheco (05/09/2013 - 11/06/2015) (PSOE)

X Legislatura (2015 - )

Susana Díaz Pacheco (11/06/2015 - ) (PSOE)

 


[1] L'Estatut d'Autonomia d'Andalusia és la Llei Orgànica de 6/1981, de 30 de desembre publicada en el BOE núm. 9 d'11 de gener de 1982. L'Estatut d'Andalusia va ser modificat mitjançant la Llei Orgànica 2/2007, de 19 de març, de reforma de l'Estatut d'Autonomia per a Andalusia, publicada en el BOE núm. 68 de 20 de març de 2007.
 
Universitat de les Illes Balears

Sebastià Serra Busquets
Professor d'Història Contemporània

Universitat
de les Illes Balears
Edifici Ramon Llull
Cra de Valldemossa, km 7.5
07122 Palma

s.serrabuquets@uib.cat

Tel. 971 17 32 79