Comunitats autònomes [1]
8 de setembre de 2016 
 


1. Euskadi / País Basc
2. Catalunya
3. Galícia

4. Andalusia
5. Astúries
6. Cantàbria
7. La Rioja
8. Múrcia

9. Comunitat Valenciana


10. Aragó
11. Castella - la Manxa
12. Canàries
13. Navarra
14. Extremadura
15. Illes Balears
16. Madrid
17. Castella i Lleó[1] El criteri per fixar l'ordre de l'índex ha estat la data d'aprovació de l'Estatut d'Autonomia.
Sebastià Serra Busquets. Professor d'Història Contemporània. s.serrabuquets@uib.cat. Tel. 971 17 32 79
Universitat de les Illes Balears. Edifici Ramon Llull. Cra. de Valldemossa, km 7.5. - 07122 Palma