Debats d'investidura als parlaments de les Comunitats Autònomes d'Espanya (1980 - 2007)
 
  Aragó [1]  
 


Resultats electorals: Aragó


I Legislatura (1983 - 1987)

Santiago Marraco Solana (27/05/1983 - 23/07/1987) (PSOE)

II Legislatura (1987 - 1991)

Hipólito Gómez de las Roces (23/07/1987 - 11/07/1991) (PAR)

III Legislatura (1991 - 1995)

1. Emilio Eiroa García (11/07/1991 - 15/09/1993) (PAR)
2. José Marco Berges (15/09/1993 - 07/07/1995) (PSOE)

IV Legislatura (1995 - 1999)

Santiago Lanzuela Marina (07/07/1995 - 29/07/1999) (PP)

V Legislatura (1999 - 2003)

Marcelino Iglesias Ricou (29/07/1999 - 03/07/2003) (PSOE)

VI Legislatura (2003 - 2007)

Marcelino Iglesias Ricou (03/07/2003 - 04/07/2007) (PSOE)

VII Legislatura (2007 - 2011)

Marcelino Iglesias Ricou (04/07/2007 - 13/07/2011) (PSOE)

VIII Legislatura (2011 - 2015)

Luisa Fernanda Rudi Úbeda (13/07/2011 - 03/07/2015) (PP)

IX Legislatura (2015 - )

Francisco Javier Lambán Montañés (03/07/2015 - ) (PSOE)


[1] L'Estatut d'Autonomia d'Aragó és la Llei Orgànica 8/1982, de 10 d'agost publicada en el BOE núm. 195, de 16 d'agost de 1982. La primera modificació de l'Estatut va ser mitjançant la Llei Orgànica 6/1994, de 24 de març de 1994 publicada en el BOE núm. 72, de 25 de març. La segona modificació és la Llei Orgànica 5/1996, de 30 de desembre BOE núm. 315, de 31 de desembre. La ultima modificació es va realitzar mitjançant la Llei Orgànica 5/2007, de 20 d'abril, de reforma de l'Estatut d'Autonomia d'Aragó, publicada en el BOE núm. 97 el 23 d'abril de 2007.
 
Universitat de les Illes Balears

Sebastià Serra Busquets
Professor d'Història Contemporània

Universitat
de les Illes Balears
Edifici Ramon Llull
Cra de Valldemossa, km 7.5
07122 Palma

s.serrabuquets@uib.cat

Tel. 971 17 32 79