Debats d'investidura als parlaments de les Comunitats Autònomes d'Espanya (1980 - 2007)
 
  Canàries [1]  
 


Resultats electorals: Canàries


I Legislatura (1983 - 1987)

Jerónimo Saavedra Acevedo (07/06/1983 - 29/07/1987) (PSOE)

II Legislatura (1987 - 1991)

1. Fernando Fernández Martín (29/071987 - 27/12/1988) (CDS)
2. Lorenzo Olarte Cullén (27/12/1988 - 10/07/1991) (CDS)

III Legislatura (1991 - 1995)

1. Jerónimo Saavedra Acevedo (10/07/1991 - 18/03/1993) (PSOE)
2. Manuel Antonio Hermoso Rojas (18/03/1993 - 11/07/1995) (CC)

IV Legislatura (1995 - 1999)

Manuel Antonio Hermoso Rojas (11/07/1995 - 15/07/1999) (CC)

V Legislatura (1999 - 2003)

Román Rodríguez Rodríguez (15/07/1999 - 04/07/2003) (CC)

VI Legislatura (2003 - 2007)

Adán Martín Menis (04/07/2003 - 11/07/2007) (CC)

VII Legislatura (2007 - 2011)

Paulino Rivero Baute (11/07/2007 - 05/07/2011) (CC)

VIII Legislatura (2011 - 2015)

Paulino Rivero Baute (05/07/2011 - 07/07/2015) (CC)

IX Legislatura (2015 - )

Fernando Clavijo Batlle (07/07/2015 - ) (CC)[1] L'Estatut d'Autonomia de Canàries és la Llei Orgànica 10/1982, de 10 d'agost publicada al BOE núm. 195, de 16 d'agost de 1982. La modificació de l'Estatut es va produir amb la Llei Orgànica 4/1996, de 30 de desembre publicada al BOE núm. 315, de 31 de desembre de 1996.
 
Universitat de les Illes Balears

Sebastià Serra Busquets
Professor d'Història Contemporània

Universitat
de les Illes Balears
Edifici Ramon Llull
Cra de Valldemossa, km 7.5
07122 Palma

s.serrabuquets@uib.cat

Tel. 971 17 32 79