Debats d'investidura als parlaments de les Comunitats Autònomes d'Espanya (1980 - 2007)
 
  Cantàbria [1]  
 

 

Resultats electorals: Cantàbria

I Legislatura (1983 - 1987)

1. José Antonio Rodríguez Martínez (14/06/1983 - 18/03/1984) (AP) [2]
2. Ángel Díaz de Entresotos Mier (18/03/1984 - 21/07/1987) (AP)

II Legislatura (1987 - 1991)

III Legislatura (1991 - 1995)

IV Legislatura (1995 - 1999)

V Legislatura (1999 - 2003)

VI Legislatura (2003 - 2007)

VII Legislatura (2007- 2011)

Miguel Ángel Revilla Roiz (30/07/2007 - 23/06/2011) (PRC)

VIII Legislatura (2011 - 2015)

Juan Ignacio Diego Palacios (23/06/2011 - 03/07/2015) (PP)

IX Legislatura (2015 - )

Miguel Ángel Revilla Roiz (03/07/2015 - ) (PRC)

[1] L'Estatut d'Autonomia de Cantàbria és la Llei Orgànica 8/1981, de 30 de desembre publicada al BOE núm. 9 de dia 11 de gener de 1982. La primera modificació estatutària fou l'any 1991, publicada al BOE, núm. 63 de 14 de març de 1991. La segona modificació estatutària apareix a la Llei Orgànica 2/1994, de 24 de març de 1994 publicada al BOE núm. 72, de 25 de març de 1994. La tercera modificació estatutària fou a la Llei Orgànica 11/1998, de 30 de desembre de 1998 publicada al BOE núm. 313, de 31 de desembre de 1998.

[2] Es va presentar a les llistes d'AP com independent.

[3] Es va presentar a les llistes d'AP com independent.

 
Universitat de les Illes Balears

Sebastià Serra Busquets
Professor d'Història Contemporània

Universitat
de les Illes Balears
Edifici Ramon Llull
Cra de Valldemossa, km 7.5
07122 Palma

s.serrabuquets@uib.cat

Tel. 971 17 32 79