Debats d'investidura als parlaments de les Comunitats Autònomes d'Espanya (1980 - 2007)
 
  Comunitat Valenciana [1]
 


Resultats electorals: Comunitat Valenciana

I Legislatura (1983 - 1987)

Joan Lerma i Blasco (22/06/1983 - 21/07/1987) (PSOE)

II Legislatura (1987 - 1991)

Joan Lerma i Blasco (21/07/1987 - 09/07/1991) (PSOE)

III Legislatura (1991 - 1995)

Joan Lerma i Blasco (09/07/1991 - 30/06/1995) (PSOE)

IV Legislatura (1995 - 1999)

Eduardo Zaplana Hernández-Soro (30/06/1995 - 16/07/1999) (PP)

V Legislatura (1999 - 2003)

Eduardo Zaplana Hernández-Soro (16/07/1999 - 22/07/2002) (PP)
José Luis Olivas Martínez (22/07/2002 -18/06/2003) (PP)

VI Legislatura (2003 - 2007)

Francisco Camps Ortiz (18/06/2003 - 25/06/2007) (PP)

VII Legislatura (2007- 2011)

Francisco Camps Ortiz (25/06/2007 - 16/06/2011) (PP)

VIII Legislatura (2011 - 2015)

Francisco Camps Ortiz (16/06/2011 - 26/07/2011) (PP)
Alberto Fabra Part (26/07/2011 - 25/06/2015) (PP)

IX Legislatura (2015 - )

Ximo Puig i Ferrer (25/06/2015 - ) (PSOE)


[1] L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana és la Llei Orgànica de 5/1982, d'1 de juliol publicada en el BOE núm. 146 de 10 de juliol de 1982. La primera modificació data de 1991. La segona modificació de l'Estatut és la Llei Orgànica 4/1994, de 24 de març de 1994, BOE núm. 72, de 25 de març. La modificació més recent es va fer mitjançant la Llei Orgànica 1/2006, de 10 d'abril, de Reforma de la Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, d'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, publicada en el BOE núm. 86 d'11 d'abril de 2006.
 
Universitat de les Illes Balears

Sebastià Serra Busquets
Professor d'Història Contemporània

Universitat
de les Illes Balears
Edifici Ramon Llull
Cra de Valldemossa, km 7.5
07122 Palma

s.serrabuquets@uib.cat

Tel. 971 17 32 79