Debats d'investidura als parlaments de les Comunitats Autònomes d'Espanya (1980 - 2007)
 
  Extremadura [1]   
 


Resultats electorals: Extremadura

I Legislatura (1983 - 1987)

Juan Carlos Rodríguez Ibarra (07/06/1983 - 17/07/1987) (PSOE)

II Legislatura (1987 - 1991)

Juan Carlos Rodríguez Ibarra (17/07/1987 - 02/07/1991) (PSOE)

III Legislatura (1991 - 1995)

Juan Carlos Rodríguez Ibarra (02/07/1991 - 14/07/1995) (PSOE)

IV Legislatura (1995 - 1999)

Juan Carlos Rodríguez Ibarra (14/07/1995 - 15/07/1999) (PSOE)

V Legislatura (1999 - 2003)

Juan Carlos Rodríguez Ibarra (15/07/1999 - 23/06/2003) (PSOE)

VI Legislatura (2003 - 2007)

Juan Carlos Rodríguez Ibarra (23/06/2003 - 27/06/2007) (PSOE)

VII Legislatura (2007 - 2011)

Guillermo Fernández Vara (27/06/2007 - 05/07/2011) (PSOE)

VIII Legislatura (2011 - 2015)

José Antonio Monago Terraza (05/07/2011 - 01/07/2015) (PP)

IX Legislatura (2015 - )

Guillermo Fernández Vara (01/07/2015 - ) (PSOE)[1] L'Estatut d'Autonomia d'Extremadura és la Llei Orgànica 1/1983, de 25 de febrer publicada al BOE núm. 49, de 26 de febrer de 1983. L'Estatut fou modificat amb la Llei Orgànica 8/1994, de 24 de març de 1994 publicada al BOE núm. 72, de 25 de març de 1994. La darrera modificació de l'Estatut es va produir l'any 1999 amb la Llei Orgànica 12/1999, de 6 de maig, de reforma de la Llei Orgànica 1/1983, de 25 de febrer, de l'Estatut d'Autonomia d'Extremadura. Publicada al BOE núm. 109, de 7 de maig de 1999.
 
Universitat de les Illes Balears

Sebastià Serra Busquets
Professor d'Història Contemporània

Universitat
de les Illes Balears
Edifici Ramon Llull
Cra de Valldemossa, km 7.5
07122 Palma

s.serrabuquets@uib.cat

Tel. 971 17 32 79