Debats d'investidura als parlaments de les Comunitats Autònomes d'Espanya (1980 - 2007)
 
  Galícia [1]  
 


Resultats electorals: Galícia

I Legislatura (1982 - 1986)

Xerardo Fernández Albor (08/01/1982 - 21/02/1986) (AP)

II Legislatura (1986 - 1990)

1. Xerardo Fernández Albor (21/02/1986 - 21/09/1987) (AP)
2. Fernando Ignacio González Laxe (21/09/1987 - 31/01/1990) (PSOE)

III Legislatura (1990 - 1993)

Manuel Fraga Iribarne (31/01/1990 - 01/12/1993) (PP)

IV Legislatura (1993 - 1997)

Manuel Fraga Iribarne (01/12/1993 - 03/12/1997) (PP)

V Legislatura (1997 - 2001)

Manuel Fraga Iribarne (03/12/1997 - 05/12/2001) (PP)

VI Legislatura (2001 - 2005)

Manuel Fraga Iribarne (05/12/2001 - 29/07/2005) (PP)

VII Legislatura (2005 - 2009)

Emilio Pérez Touriño (29/07/2005 - 16/04/2009) (PSOE)

VIII Legislatura (2009 - 2012)

Alberto Núñez Feijóo (16/04/2009 - 27/09/2012) (PP)

IX Legislatura (2012 - 2016)

Alberto Núñez Feijóo (27/09/2012 - 10/11/2016) (PP)

X Legislatura (2016 - )

Alberto Núñez Feijóo (10/11/2016 - ) (PP)[1] L'Estatut d'Autonomia de Galícia és la Llei Orgànica 1/1981 de 6 d'abril publicada al BOE núm. 101 de 28 d'abril de 1981.
 
Universitat de les Illes Balears

Sebastià Serra Busquets
Professor d'Història Contemporània

Universitat
de les Illes Balears
Edifici Ramon Llull
Cra de Valldemossa, km 7.5
07122 Palma

s.serrabuquets@uib.cat

Tel. 971 17 32 79