Debats d'investidura als parlaments de les Comunitats Autònomes d'Espanya (1980 - 2007)
 
  Illes Balears [1]  
 


Resultats electorals: Illes Balears

I Legislatura (1983 - 1987)

Gabriel Cañellas Fons (07/06/1983 - 15/07/1987) (AP)

II Legislatura (1987 - 1991)

Gabriel Cañellas Fons (15/07/1987 - 28/06/1991) (AP)

III Legislatura (1991 - 1995)

Gabriel Cañellas Fons (28/06/1991 - 29/06/1995) (PP)

IV Legislatura (1995 - 1999)

1. Gabriel Cañellas Fons (29/06/1995 - 28/07/1995) (PP)

2. Cristòfol Soler Cladera (28/07/1995 - 14/06/1996) (PP)
3. Jaume Matas Palou (14/06/1996 - 23/07/1999) (PP)

V Legislatura (1999 - 2003)

Francesc Antich Oliver (23/07/1999 - 26/06/2003) (PSOE)

VI Legislatura (2003 - 2007)

Jaume Matas Palou (26/06/2003 - 04/07/2007) (PP)

VII Legislatura (2007 - 2011)

Francesc Antich Oliver (04/07/2007 - 15/07/2011) (PSOE)

VIII Legislatura (2011 - 2015)

José Ramón Bauzà Díaz (15/07/2011 - 30/06/2015) (PP)

IX Legislatura (2015 - )

Francesca Lluc Armengol Socias (30/06/2015 - ) (PSOE)

 


[1] L'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears és la Llei Orgànica 2/1983, de 25 de febrer publicada en el BOE núm. 51, d'1 de març de 1983. La primera reforma es va produir el 1994 publicada en el BOE, núm. 72 del 25 de març de 1994. La segona modificació es va produir el 1999 publicada en el BOE, núm. 8 del 9 de gener de 1999. L'Estatut ha tingut una tercera modificació mitjançant la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, publicada en el BOE núm. 52 l'1 de març de 2007.
 
Universitat de les Illes Balears

Sebastià Serra Busquets
Professor d'Història Contemporània

Universitat
de les Illes Balears
Edifici Ramon Llull
Cra de Valldemossa, km 7.5
07122 Palma

s.serrabuquets@uib.cat

Tel. 971 17 32 79