ò
Debats d'investidura als parlaments de les Comunitats Autònomes d'Espanya (1980 - 2007)
 
  Madrid [1]  
 


Resultats electorals: Madrid

I Legislatura (1983 - 1987)

Joaquín Leguina Herrán (14/06/1983 - 20/07/1987) (PSOE)

II Legislatura (1987 - 1991)

Joaquín Leguina Herrán (20/07/1987 - 11/07/1991) (PSOE)

III Legislatura (1991 - 1995)

Joaquín Leguina Herrán (11/07/1991 - 28/06/1995) (PSOE)

IV Legislatura (1995 - 1999)

Alberto Ruiz Gallardón Jiménez (28/06/1995 - 07/07/1999) (PP)

V Legislatura (1999 - 2003)

Alberto Ruiz Gallardón Jiménez (07/07/1999 - 30/06/2003) (PP)

VI Legislatura (2003)

Rafael Simancas Simancas (30/06/2003 - 20/11/2003) (PSOE)

VII Legislatura (2003 - 2007)

Esperanza Aguirre Gil de Biedma (20/11/2003 - 19/07/2007) (PP)

VIII Legislatura (2007 - 2011)

Esperanza Aguirre Gil de Biedma (19/07/2007 - 15/06/2011) (PP)

IX Legislatura (2011 - 2015)

Esperanza Aguirre Gil de Biedma (15/06/2011 - 24/06/2015) (PP)

X Legislatura (2015 - )

Cristina Cifuentes Cuencas (24/06/2015 - ) (PP)


[1] L'Estatut d'Autonomia de Madrid és la Llei Orgànica 3/1983, de 25 de febrer publicada al BOE núm. 51, de dia 1 de març de 1983. La segona modificació va aparèixer a la Llei Orgànica 10/1994, de 24 de març de 1994 publicada al BOE núm. 72, de 25 de març de 1994. La darrera modificació es va produir amb la Llei Orgànica 5/1998, de 7 de juliol de 1998 publicada al BOE núm. 162, de 8 de juliol de 1998.
 
Universitat de les Illes Balears

Sebastià Serra Busquets
Professor d'Història Contemporània

Universitat
de les Illes Balears
Edifici Ramon Llull
Cra de Valldemossa, km 7.5
07122 Palma

s.serrabuquets@uib.cat

Tel. 971 17 32 79