Debats d'investidura als parlaments de les Comunitats Autònomes d'Espanya (1980 - 2007)
 
  La Rioja [1]  
 


Resultats electorals: La Rioja

I Legislatura (1983 - 1987)

José María de Miguel Gil (28/05/1983 - 24/07/1987) (PSOE)

II Legislatura (1987 - 1991)

1. Joaquín Espert Pérez-Caballero (24/07/1987 - 08/01/1990) (AP)
2. José Ignacio Pérez Sáenz (08/01/1990 - 28/06/1991) (PSOE)

III Legislatura (1991 - 1995)

José Ignacio Pérez Sáenz (28/06/1991 - 30/06/1995) (PSOE)

IV Legislatura (1995 - 1999)

Pedro María Sanz Alonso (30/06/1995 - 09/07/1999) (PP)

V Legislatura (1999 - 2003)

Pedro María Sanz Alonso (09/07/1999 - 27/06/2003) (PP)

VI Legislatura (2003 - 2007)

Pedro María Sanz Alonso (27/06/2003 - 27/06/2007) (PP)

VII Legislatura (2007 - 2011)

Pedro María Sanz Alonso (27/06/2007 - 22/06/2011) (PP)

VIII Legislatura (2011 - 2015)

Pedro María Sanz Alonso (22/06/2011 - 03/07/2015) (PP)

IX Legislatura (2015 - )

José Ignacio Ceniceros González (03/07/2015 - ) (PP)


[1] L'Estatut d' Autonomia de La Rioja és la Llei Orgànica 3/1982, de 9 de juny publicada al BOE núm. 146 de 19 de juny de 1982. La primera modificació de l'Estatut apareix a la Llei Orgànica 3/1994, de 24 de març de 1994. BOE núm. 72, de 25 de març de 1994. La segona i darrera modificació ha estat la de la Llei Orgànica 2/1999, de 7 de gener de 1999, BOE núm. 7, de 8 de gener de 1999.
 
Universitat de les Illes Balears

Sebastià Serra Busquets
Professor d'Història Contemporània

Universitat
de les Illes Balears
Edifici Ramon Llull
Cra de Valldemossa, km 7.5
07122 Palma

s.serrabuquets@uib.cat

Tel. 971 17 32 79